Home

 • ARHIVĂ 2015 rezumate
 • MITUL ÎN LITERATURĂ
  este tema volumului 23, numărul pe 2016

  volumul 23 este
  publicat, la dispozitie. Tema numarului pe 2017: LITERATURA CONFESIVĂ

  ALLRO email:
  analeromana@uoradea.ro
  ALLRO adresa poştală: Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea
  Str. Universităţii 1, Pavilion C /005
  Oradea, 410087 Bihor
  România

  links:

  Revista încearcă să răspundă provocărilor cu care se confruntă critica universitară recentă. Mai mulţi critici literari români, atât din mediul universitar cât şi din afara lui, intuiesc desigur că anumite beneficii, generate de obiectivele precise ale studiului academic, deschid o cutie a Pandorei. Unde se situează studiul literaturii române în noul context?

  Autorii de manuscrise vor trimite materialele pe următoarea adresă de mail: analeromana@uoradea.ro . 2/3 din cuprinsul revistei este reprezentat de articole şi recenzii în limba engleză. Cealaltă parte, aproximativ 1/3 din sumar poate fi reprezentată de articole şi recenzii în limba română şi/sau limbi neolatine, de preferinţă una din limbile romanice de largă circulaţie: franceza, italiana, spaniola şi portugheza.

  SFERE TEMATICE: Dinamici şi tendinţe ale literaturii române. ◊ Literatura română în dialog cultural cu alte literaturi. ◊ Identitate, alteritate, antropologie şi literatură, studii culturale. ◊ Identitatea, dincolo de un construct literar? ◊ Teoria literaturii şi tema timpului. ◊ Mituri şi autori (post)moderni. ◊ Fenomene lingvistice, limbi romanice şi literaturi romanice. ◊ Literatură comparată. ◊ Limbile şi literaturile romanice europene în dialog cu alte continente.

  ALLRO este adepta transparenţei în sistemul de evaluare de către recenzenţi (peer-review). Manuscrisele sunt trimise evaluatorilor păstrându-se la vedere numele autorului. Am preferat această metodă care are din ce în ce mai mulţi adepţi deoarece corespunde cel mai bine profilului revistei. Nepărtinirea stă la baza principiilor noastre. Ea nu depinde de metoda de evaluare, există şi în afara ei. Aceeaşi imparţialitate poate fi realizată de jurnale diferite prin metode diferite(evaluare anonimă sau „pe faţă”), în funcţie de viziunea fiecărei reviste. Suntem de acord cu cei care au alte metode. În ce ne priveşte, pentru studiul literaturii, considerăm că imparţialitatea poate fi realizată şi prin atitudinea critică, nu numai impusă prin metodă. Atât obiectivitatea cât şi subiectivitatea fac parte din atitudinea critică, deci între ele nu trebuie să intervină o ruptură forţată pentru a asigura imparţialitatea. Opţiunea pentru transparenţă în metoda de evaluare nu schimbă cu nimic atitudinea noastră critică faţă de conţinutul articolelor primite.